Aktuality ze světa ekonomiky a financí

18.7.2018
Rozdílný výpočet sociálního a zdravotního pojištění v příkladech


3.7.2018
Pokut u GDPR se zatím nebojte


11.6.2018
Co dělat, když vám v zahraničí bankomat "spolkne" kartu?


23.5.2018
GDPR od 25. května


20.3.2018
Ministerstvo financí navrhuje zavést druhou sníženou sazbu DPH


27.11.2017
Využívání ICT v podnikatelském sektoru


12.10.2017
Statistika sportu


11.9.2017
Experti očekávají zvýšení úrokových sazeb, pravděpodobně v listopadu


1.9.2017
Česká ekonomika je v polovině roku stále v dobré kondici


21.6.2017
Česká ekonomika v prvním čtvrtletí akcelerovala


13.6.2017
Ceny nemovitostí rostou nejrychleji v EU a jsou nadhodnocené


6.3.2017
Finanční správa bude benevolentnější


14.2.2017
Odhad ČSÚ: Ekonomika v roce 2016 vzrostla o 2,3%


7.2.2017
Výdaje ČNB na měnové reference rostou stále rychleji


30.11.2016
Zákon o spotřebitelském úvěru


3.10.2016
Daňové intervence pokračují


5.5.2016
ČNB pokračuje v intervencích proti silné koruně


18.4.2016
Zákon o EET vyšel ve Sbírce zákonů


30.3.2016
ČSÚ zveřejnil makroekonomické údaje za rok 2015 - české ekonomice se dařilo


2.12.2015
Ústavní stížnost na kontrolní hlášení DPH


27.11.2015
Česká ekonomika si ve 3. čtvrtletí meziročně polepšila o 4,5 %


Rozdílný výpočet sociálního a zdravotního pojištění v příkladech

Zaměstnanci je jeho zaměstnavatelem z hrubé mzdy odvedeno sociální pojištění a zdravotní pojištění. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platí povinné měsíční zálohy. Podívejme se na praktické příklady, kdy je výpočet sociálního a zdravotního pojištění odlišný.

Výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění je většinou shodný, neboť se obě platby počítají zpravidla ze stejné částky příslušným procentem. Není tomu tak ale vždy, jak si ukážeme na praktických příkladech.

 • Standardně je zaměstnanci mzdovou účetní sraženo 6,5 % na sociálním pojištění a 4,5 % na zdravotním pojištění z jeho hrubé mzdy. Zaměstnavatel dále platí za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění.
 • OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu a na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. Vždy musí být při hlavní činnosti dodržen alespoň minimální vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ za celý rok 2018 u sociálního pojištění je 89 940 Kč a u zdravotního pojištění potom 179 874 Kč.

Nízké příjmy: kdy se platí sociální a kdy zdravotní pojištění

Paní Veselá pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 10 000 Kč. Pokud není zaměstnanec současně státním pojištěncem pro účely placení zdravotního pojištění (např. penzistou, studentem), tak musí zdravotní pojišťovna v roce 2018 vždy obdržet alespoň částku 1 647 Kč, přičemž zaměstnavatel vždy platí 9 % a dopočet do minima je sražen navíc zaměstnanci. Sociální pojištění se platí vždy ze skutečné hrubé mzdy, paní Veselé je na sociálním pojištění sraženo 650 Kč (10 000 Kč x 6,5 %). Na zdravotním pojištění je však paní Veselé sraženo 747 Kč (1 647 Kč – (10 000 Kč x 9 %).

Vysoké příjmy: sociální pojištění má strop

Paní Straková bude mít za rok 2018 hrubou mzdu ve výši 2 000 000 Kč. Zdravotní pojištění se bude počítat z celé hrubé mzdy. Pro platbu zdravotního pojištění není stanoven maximální vyměřovací základ. Sociální pojištění se však platí pouze do stropu, který v roce 2018 činí 1 438 992 Kč. Naposledy se zaplatí sociální pojištění za měsíc, kdy bylo stropu dosaženo. V následujících měsících se nebude z hrubé mzdy sociální pojištění platit. Sociální pojištění následně nebude za paní Strakovou platit ani její zaměstnavatel.

Vedlejší činnost: jaké platit zálohy?

Pan Procházka je zaměstnanec a přivydělává si vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Hrubý zisk za rok 2018 bude 63 000 Kč. Když je při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění neplatí. Za celý kalendářní rok 2018 je limitem částka 71 950 Kč. Pan Procházka nebude tedy ze zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění platit. Zdravotní pojištění se však platí vždy, i při nízkém hrubém zisku. Na zdravotním pojištění zaplatí pan Procházka ze zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti 4 253 Kč (63 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Nevyřešený pojistný vztah

Paní Zelená si přivydělává pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Protože hrubá odměna z dohody o provedení práce nepřesahuje 10 000 Kč, tak není ani z jedné odměny odvedeno sociální a zdravotní pojištění. Neplacení sociální pojištění pro paní Zelenou znamená, že si jí dané období nehodnotí pro důchodové účely. Řešením může být účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Zdravotní pojištění si však musí paní Zelená sama platit, neboť je v registru své zdravotní pojišťovny vedena jako osoba bez zdanitelných příjmů, protože se neplatí ze zaměstnání zdravotní pojištění, tak není vedena jako zaměstnanec. Měsíčně si musí paní Zelená během roku 2018 sama platit zdravotní pojištění v částce 1 647 Kč.

[Zdroj: www.finance.cz]

Pokut u GDPR se zatím nebojte, úřad chce zprvu hlavně vysvětlovat 

Úřad pro ochranu osobních údajů nebude do přijetí adaptační legislativy GDPR primárně trestat méně závažná provinění, nýbrž hodlá hlavně vysvětlovat.

Jak uvedl Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), k tomuto přístupu jej vede zásada subsidiarity trestně správní represe, která brání nadužívání správního trestání státem. Je povinností ÚOOÚ jako správního úřadu naplňovat principy dobré a efektivní veřejné správy a respektovat zásady správního trestání, uvedl úřad na svém webu.

Místo pokut domluva, alespoň na začátku

ÚOOÚ ujišťuje, že se v souvislosti s počáteční účinností GDPR a projednáváním adaptační legislativy v období před přijetím připravovaného zákona o zpracování osobních údajů zaměří především na zvyšování povědomí správců o vhodné ochraně údajů. V rámci kontrolní činnosti bude vyzývat a vést k nápravě, nikoliv tedy primárně trestat za méně závažná a nedbalostní pochybení, k nimž dochází zejména u malých správců. Toto vyjádření je určeno zejména správcům, jakými jsou například menší obce či drobní podnikatelé, kteří v nadcházejícím období přípravy adaptační legislativy (doprovodné k GDPR) zavádějí některý z nových nástrojů ochrany osobních údajů a uzpůsobují dosavadní zpracování, upřesnil ÚOOÚ.

Podle úřadu má být cílem každé veřejnoprávní kontroly v prvé řadě náprava protiprávního stavu a ochrana práv dotčených osob (subjektů údajů), nikoliv uložení pokuty. Úřad během posledních dvou let téměř v 500 případech namísto zahájení sankčního řízení (k projednání drobného, ojedinělého a méně závažného deliktu) informoval chybujícího správce a vyzval jej k okamžité nápravě vadného zpracování. Podle úřadu se tento postup v převážné většině případů osvědčil, neboť zajistil, že správce okamžitě změnil dosavadní postup a opravil vadný stav, tj. donutil správce vynaložit jisté úsilí k nápravě. V této v praxi hodlá ÚOOÚ pokračovat i do budoucna.

Za porušení GDPR hrozí vysoké pokuty

Za porušení GDPR lze udělit pokutu buď do výše 10 000 000 EUR (nebo až do 2 % celkového ročního celosvětového obratu, jde-li o podnik), nebo do výše 20 000 000 EUR (nebo až do 4 % celkového ročního celosvětového obratu, jde-li o podnik). Rozdělení do dvou skupin odráží důležitost porušených povinností, kdy ve skupině s vyšší sazbou jsou povinnosti, u jejichž porušení je očekávána vyšší intenzita zásahu do práva na ochranu osobních údajů, které obecné nařízení zajišťuje.

Do nižší sazby spadá např. porušení ustanovení týkajících se záznamů o činnostech zpracování či posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, zatímco do vyšší sazby jsou například zahrnuta porušení povinností upravujících zásady a zákonnost zpracování, podmínky souhlasu se zpracováním osobních údajů, podmínky zpracování zvláštních kategorií osobních údajů a práva subjektu údajů.

[Zdroj: www.podnikatel.cz]

 

Co dělat, když vám v zahraničí bankomat „spolkne“ kartu?

 

Server Měšec.cz nedávno zveřejnil zajímavý a hlavně poučný případ klienta, který prohrál svůj spor s bankou a tím přišel o značnou částku. Blíží se doba dovolených, proto neuškodí se preventivně na tento případ, který se táhne už od roku 2013, podívat podrobněji.

 

Jistý pan M.B. (říkejme mu třeba klient banky nebo poškozený) chtěl v Turecku vybrat z bankomatu peníze, ten mu však kartu zadržel. Zadržení karty nahlásil zrovna kolemjdoucímu příslušníkovi místní turistické policie a v bance, která bankomat provozovala. Dostalo se mu prý ujištění, že zadržení karty bankomatem je běžné a že karta mu bude vrácena do dvou týdnů na pobočce jeho banky. To, že ve skutečnosti kartu nezadržel bankomat, ale namontovaný zádržný systém (tzv. Libanonská smyčka), se dozvěděl až později.

Po návratu z dovolené kontrolou účtu zjistil, že banka mu z účtu strhla více než 100 tis. Kč za 11 výběrů provedených touto kartou. Kontaktoval tedy svou banku, reklamoval těchto 11 výběrů a zároveň provedl blokaci karty. Banka mu však reklamaci neuznala, protože dle ní nesplnil svou povinnost neprodleně ohlásit ztrátu, odcizení nebo zneužití karty.

Celá záležitost skončila u soudu. Ten rozhodl, že klient banky neporušil svou povinnost, protože dotyčný nemohl vědět ani předpokládat, že kartu nezadržel bankomat ale podvodný zádržný systém. Dal tedy jeho žalobě zapravdu a bance nařídil hodnotu většiny pochybných transakcí na jeho účet převést.

Banka se s tímto rozsudkem nesmířila a podala odvolání, které vyhrála. Odvolací soud - zcela opačně než prvoinstanční soud - posoudil, že držitel karty porušil svou povinnost oznámit bez zbytečného prodlení ztrátu možnosti disponovat s kartou.

S tímhle rozsudkem zase nesouhlasil poškozený, který podal dovolání k Nejvyššímu soudu. V něm namítal, že pohlcení karty bankomatem je poměrně běžnou záležitostí, přičemž nejde o její odcizení, ztrátu, zneužití nebo neautorizované použití, ale jen o její zadržení bankomatem. On se domníval, že jde právě o tuto standardní situaci. Byl přesvědčen, že nejednal lehkomyslně ani neopatrně, protože postupoval v souladu s informacemi od zaměstnance banky provozující bankomat a okamžitě kontaktoval místní policii. Oznamovací povinnost dle jeho názoru splnil včas – to je neprodleně poté, co se v ČR dozvěděl o neoprávněných transakcích.

Nejvyšší soud však dal zapravdu bance s následujícím zdůvodněním (zkráceno):

„Je obecně známo, že při výběru hotovosti z bankomatu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť bankomaty se stávají terčem útoků osob, které se snaží získat údaje o platebních kartách a následně je zneužít. Obezřetnost je na místě i v případech, kdy nejsou patrné žádné anomálie, uvedené však platí tím spíše, pokud držitel svou kartu ztratí z dispozice. Pokud bankomat kartu pohltí a nevydá ji bez jakéhokoliv dokladu o důvodu zadržení karty, je riziko zneužití karty výrazně zvýšeno.

Z jednání poškozeného bezprostředně po zadržení karty je zjevné, že vzniklou situaci považoval za rizikovou, navíc nastala nikoliv v ČR, ale v zahraničí. Přesto se neřídil pokyny banky danými v obecných podmínkách a spokojil se s vyjádřením cizích osob (osoby, jež měla být „turistickým policistou“ a pracovníka banky provozující bankomat).  Počínal si proto hrubě nedbale, pokud neprodleně po zjištění, že bankomat jeho platební kartu zadržel, neoznámil ztrátu platební karty žalované. Měl postupovat o to obezřetněji, že měl na své platební kartě nastaveny vysoké limity pro výběr.“

 

Poučení? Dotyčný M.B. prohrál soud a přišel tak o 100 tis. Kč a navíc zaplatí soudní výlohy a právníka protistraně. Vše jen proto, že nebyl dostatečně obezřetný, a místo aby v atypické situaci pro jistotu kontaktoval svou banku, spolehl se na tvrzení jiných osob.

Pokud byste se nedejbože dostali do podobné situace, zkuste přemýšlet v kontextu tohoto případu - co ještě udělat, abyste pak nemohli být soudem nebo právníky označeni za lehkomyslné a nedbalé? Otázkou, na kterou si už musí odpovědět každý sám, je: kde leží hranice mezi obezřetností a paranoiou?...

 

A. Peitl

[Zdroj: měšec.cz; judikatura nejvyššího soudu pod spis. zn. 32 Cdo 2947/2016 na www.nsoud.cz]

GDPR od 25. května: můžete pak posílat newslettery?

23.5.2018

Zhruba třetina zákazníků nakupujících online odebírá od svých oblíbených e-shopů newsletter. Protože se ale blíží platnost nového nařízení GDPR, už 25. května, tak se nabízí otázka. Budeme newslettery dostávat, i když bude platit ta nová a lepší ochrana osobních údajů?

Přestože nová evropská směrnice pod zkratkou GDPR zpřísňuje práci s osobními údaji, množství newsletterů v české e-commerce to příliš neovlivní. Většina obchodníků je na reklamních sděleních zasílaných emailem závislá. Upozorňuje na to společnost Shoptet, díky které běží v tuzemsku a na Slovensku již 13 tisíc e-shopů.

„Výjimkou nejsou ani ty případy, kdy až 80 % zákazníků daného obchodu dostává reklamní sdělení s týdenní frekvencí. Zařazeni do rozesílání byli jen na základě jednoho nákupu. Přestože nová směrnice upravuje zacházení s osobními údaji, což se částečně týká právě rozesílání reklamních sdělení, tak i přes různé obavy o dopadech kolem implementace tohoto nařízení nelze očekávat, že by lidem chodilo méně těchto emailů,“ upozornil Miroslav Uďan, ředitel společnosti Shoptet.

Nejenže správa osobních dat zákazníků u zkušenějších a větších obchodníků není technicky tolik náročná, spíše  svou roli hraje fakt, že tahounem českého e-commerce jsou právě newslettery. U mnohých společností jsou takovým pomyslným motorkem pomáhajícím k prodeji.

 „Newslettery pro zákazníky jsou důležitým marketingovým nástrojem, bez kterého se velká část tuzemské e-commerce neobejde. Podílejí se v nemalé míře na celkovém obratu, většinou v nižších desítkách procent. Samozřejmě záleží na specializaci daného obchodu,“ komentuje účinnost newsletterů Uďan.

Newsletter chce každý třetí zákazník

Data Shoptetu, na jehož platformě funguje celá čtvrtina českých online obchodů, ukazují, že reklamní sdělení posílaná emailem tvoří v průměru až 25 % obratu společností. Důležitým nástrojem se stávají zejména pro e-shopy prodávající rychloobrátkové zboží, potraviny, neméně důležité jsou v módní branži a podobně.

Podíváme-li se na data optikou zákazníků, tak ta oblibu reklamních sdělení potvrzují. Až 30 % zákazníků se rádo registruje k získávání newsletterů. Uďan k tomu dodává: „Nejvíce ochotné se zapsat k odběru reklamních sdělení jsou ženy, těch bývá až 70 %. Největší zákaznickou odezvu mají informace o akčních nabídkách, slevách, nebo naopak informace pro ty nejvěrnější, tedy VIP zákazníky.“

[zdroj: finance.cz]

Ministerstvo financí navrhuje zavést druhou sníženou sazbu DPH

20.3.2018

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrh novely Zákona o DPH, která snižuje daňové zatížení v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného.

 

Výčet zboží a služeb, pro něž se navrhuje druhá snížená sazba daně (10 %):

 

 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,

 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),

 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),

 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),

 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,

 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,

 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků,

 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost,

 • drobné opravy jízdních kol,

 • kadeřnické, kosmetické a podobné služby,

 • řezané květiny.

 

Účinnost změn je navázána na spuštění poslední fáze EET.

[zdroj: Ministerstvo financí]

Využívání ICT v podnikatelském sektoru

27.11.2017

 

ČSÚ zveřejnil studii na téma Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru. Nekteré statistické výsledky se daly očekávat, jiné ale jsou překvapující. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o údaje z ledna 2017 a firmami se rozumí všechny firmy s deseti a více zaměstnanci.

- počítačovou sítí jsou vybaveny tři čtvrtiny firem, pouze 15% z nich nemá bezdrátové připojení ke své síti

- více než polovina firem má zřízený vzdálený přístup k firemním aplikacím a dokumentům. U firem nad 250 zaměstnanců jde o drtivou většinu - 95% z nich má vzdálený přístup k vlastním datům

- připojení k internetu neměla pouhá 2% firem. Nerozšířenější rychlost připojení je v rozmezí 10-30 Mb/s (39% firem)

- webové stránky má převážná většina firem  - přesně je to 83% firem. Více než polovina webových stránek je přizpůsobena pro prohlížení na mobilních zařízeních (tedy mají tzv. responzivní design). Další zajímavý fakt je, že pouze v 15% firem provádí vývoj webových stránek výhradně vlastní zaměstnanci. Drtivou většinu služeb spojených s webem tedy firmy nakupují

- sociální sítě aktivně využívá pouze 35% firem. Lídry ve využívání tohoto nástroje jsou firmy v oblasti ubytování (55% z nich) a stravování a pohostinství (44% z nich). Nejhorší jsou v tomto naopak energetické firmy (13%) a poněkud překvapivě i firmy podnikající v oblasti IT (15%)

- cloudové služby (e-mail, kancelářský SW, ukládání dat v cloudu, účetní aplikace v cloudu) využívalo v lednu 2017 22% firem, rok předtím to bylo jen 18% firem

- téměř tři čtvrtiny firem vystavovaly a zasílaly faktury v elektronické podobě, ale drtivá většina takto vystavených faktur (82%) byla ve formátu neumožnujícím jejich automatizované zpracování

- technologii RFID nebo NFC pro identifikaci např. zboží využívá pouze 8,6% firem

- k pracovním účelům využívá počítač téměř polovina pracovníků v podnikatelském sektoru; přenosný počítač, tablet ci smartphone má v práci k dispozici čtvrtina zaměstnanců

- pro své potřeby zaměstnává IT odborníky pětina firem, tito IT odborníci tvoří 2,8% zaměstnaných osob

 

[zdroj: ČSÚ]

Statistika sportu

12.10.2017

ČSÚ vydal publikaci s názvem Statistika sportu: základní ukazatele. Jsou v ní shrnuty zajímavé statistické ukazatele o českém sportu:

- fyzické aktivitě se alespoň jednou týdně a nejméně 10 minut v kuse věnuje přibližně třetina populace

- nejaktivnější jsou pochopitelně mladí lidé ve věku 15-24 let; pravidelně jich sportuje 68%. Na opačném konci zcela očekávatelně stojí věková skupina nad 75 let, ve které pravidelně sportuje jen 5,6%

- z hlediska velikosti členské základny jsou nejoblíbenějšími sporty fotbal a tenis, kde převažují muži. Na třetím místě je volejbal, který je více oblíbený u žen, následuje pak sestupně lední hokej, atletika, plavecké sporty, golf, lyžování, basketbal, stolní tenis a házená. Dominanci fotbalu dokládá skutečnost, že členská základna fotbalu je větší než součet členské základy zbývajících jmenovaných sportů

- podnikatelské subjekty v oblasti sportu dosáhly v roce 2015 příjmy cca 20 miliard Kč

- v oblasti sportu je zaměstnáno přibližně 0,6% zaměstnanců z celé ekonomiky. V absolutních číslech jde o více než 31 tisíc osob. Po započítání dobrovolníků v nestátních neziskových organizacích se dostaneme k hodnotě 52,5 tisíce osob, přičemž ani toto číslo není konečné, protože neobsahuje trenéry malých klubů, amatérské rozhodčí atd.

- přímé sportovní povolání v roce 2015 vykonávalo 13,9 tisíce zaměstnanců, z nichž více než polovinu tvořili sportovní trenéři, instruktoři nebo úředníci sportovních klubů. Profesionální sportovci tvoří 18% z tohoto množství. Situaci v profesionálním sportu pak dokresluje fakt, že průměrná mzda sportovních trenérů, instruktorů a úředníků sportovních klubů je asi o 500 Kč vyšší, než průměrná mzda profesionálních sportovců

 

[zdroj: ČSÚ]

 

Experti očekávají další zvýšení úrokových sazeb, pravděpodobně v listopadu

11.9.2017

V polovině prázdnin se bankovní rada ČNB rozhodla navýšit dvoutýdenní repo sazbu z 0,05% na 0,25%. Jedná se o základní úrokovou sazbu, která slouží při finančních operacích na bankovních trzích a od níž se tak odvíjí úročení komerčních úvěrů, ale například i výše zákonných úroků z prodlení.

Banka navýšením své základní úrokové sazby reagovala na růst české ekonomiky a vývoj české koruny.

Česká ekonomika nadále roste a s ní i míra inflace, která se dle odhadů bude držet na úrovni kolem 2,5 procenta i v nadcházejících měsících. V odborných kruzích tak sílí přesvědčení, že se ČNB pokusí zabránit přehřívání ekonomiky a to dalším zvýšením základní úrokové sazby.

Jestli o této změně bankovní rada skutečně rozhodne na svém listopadovém zasedání a jestli navýší dvoutýdenní repo sazbu na dvojnásobek - tedy na 0,5% - se teprve ukáže. Experti to nicméně takto očekávají jako nepravděpodobnější scénář.

[zdroj: kurzy.cz, byznys.ihned.cz]

Česká ekonomika je v polovině roku stále v dobré kondici

1.9.2017

 

Podle zpřesněného odhadu ČSÚ byl hrubý domácí produkt ČR ve 2. čtvrtletí 2017 o 2,5% vyšší než v předchozím čtvrtletí.  Dařilo se většině odvětví, k meziročnímu růstu nejvýrazněji přispěl zpracovatelský průmysl. K růstu české ekonomiky přispěly i stabilní výsledky zahraničního obchodu - saldo zahraničního obchodu zboží a služeb dosáhlo 92,9 miliard korun. Růst ekonomiky byl i nadále provázen růstem zaměstnanosti.

[zdroj: ČSÚ]

ČSÚ: Česká ekonomika v prvním čtvrtletí 2017 akcelerovala

21.6.2017

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí akcelerovala. Rostly mzdy, ale i ceny. Vývoz dosáhl nejlepšího čtvrtletního výsledku v historii.

K ekonomické prosperitě nejvíce přispěly služby těsně následované zpracovatelským průmyslem. Mezičtvrtletní růst tuzemské ekonomiky byl jeden z nejrychlejších mezi členskými státy EU.

Český vývoz dosáhl objem 898 miliard korun, což je nejvíce v rámci čtvrteltních hodnot v historii samostatné České republiky. Tahounem vývozu pak zůstala motorová vozidla. Český dovoz pak dosáhl hodnoty 836 miliard korun, což oproti předchozímu čtvrtletí znamená nárůst, na němž se projevil zejména vliv růstu cen ropy a zemního plynu.

[zdroj: ČSÚ]

 

Ceny nemovitostí rostou nejrychleji v EU a jsou nadhodnocené

13.6.2017

Česká národní banka zpřísnila podmínky pro poskytování hypoték. Vedl ji k tomu rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. Levné hypotéky zvyšují zájem o nemovitosti a to tlačí jejich ceny nahoru. Tento růst pak vede k dalšímu růstu objemu poskytnutých úvěrů, čímž dochází k roztáčení spirály.

Poskytovatelé úvěrů budou muset zjišťovat, zda klient nemá další úvěry a zda se u nich nedostal do problému se splácením. Původně musel postytovatel úvěru ověřovat pouze hypočetní úvěry klienta, nyní se ověřování vztahuje na všechny typy úvěrů včetně spotřebitelských.

[zdroj: ČTK]

Finanční správa bude benevolentnější

6.3.2017

Ministerstvo financí zmírnilo pravidla pro prominutí pokut souvisejících s kontrolním hlášením DPH.  Podnikatel, který dostal od Finančního úřadu pokutu za chybné nebo pozdní předání kontrolního hlášení, může nově požádat o prominutí pokuty.

 • žádost o prominutí pokuty je možné podat do tří měsíců
 • kladně bude vyhověno pouze poplatníkům, kteří jinak bezchybně plnili své povinnosti související s kontrolním hlášením
 • za rok 2016 je možné požádat o odpuštění dvou pokut
 • od roku 2017 bude prominuta maximálně jedna pokuta
 • Ministerstvo financí změny zakotvilo v aktualizované metodice

Odhad ČSÚ: Ekonomika v roce 2016 vzrostla o 2,3%

14.2.2017

Podle předběžného odhadu byl hrubý domácí produkt v roce 2016 o 2,3 % vyšší než v předchozím roce. K jeho růstu přispívaly zejména spotřeba domácností a zahraniční obchod. Z rostoucí domácí a zahraniční poptávky těžila většina odvětví národního hospodářství, zejména zpracovatelský průmysl. Výjimkou bylo stavebnictví, jehož výkonnost byla výrazně nižší než v roce 2015.

Trh práce byl v roce 2016 pozitivně ovlivněn pokračujícím ekonomickým růstem. Zaměstnanost byla o 1,8 % vyšší než v roce 2015.

[zdroj: ČSÚ]

Výdaje ČNB na měnové intervence rostou stále rychleji

7.2.2017

Za celý loňský rok ČNB na nákup eur vydala 455 miliard korun, dvě třetiny z toho připadly na poslední čtyři měsíce roku. Objem intervencí na začátku letošního roku podle odhadů dále výrazně vzrostl. Jen za leden dosáhl 350 až 400 miliard korun. Nákupy eur se tak za jediný měsíc přiblížily objemům za celý loňský rok. Důvodem je zejména sílící příliv spekulativního kapitálu ze zahraničí - investoři věří, že po ukončení kurzového závazku, které centrální banka vidí jako nejpravděpodobnější v polovině letošního roku, koruna posílí a oni budou moci dříve nakoupenou českou měnu se ziskem prodat. Nebýt událostí,  jako bylo hlasování o brexitu či výsledky amerických prezidentských voleb, které na trhy přinesly nejistotu, byla by celková suma za rok 2016 patrně ještě o několik stovek miliard korun vyšší.

[zdroj: ihned.cz]

Zákon o spotřebitelském úvěru

30.11.2016

Od prosince v Česku začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru, který přináší výraznou změnu pravidel na trhu s půjčkami.
Nový zákon výrazně sníží počet firem, které úvěry nabízejí, a zpřehlední tak trh. Zatímco dnes stačí pro poskytování půjček živnostenský list, nově bude třeba licence od České národní banky. Tu získají firmy, které jednak složí základní kapitál ve výši alespoň 20 milionů korun a které také přesvědčí ČNB o své důvěryhodnosti a odbornosti.
Ty, které na trhu již dnes působí, mají od začátku prosince tři měsíce na to, aby o licenci ČNB požádaly.

[zdroj: ihned.cz]

Devizové intervence pokračují

3.10.2016

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok ve čtvrtek prohlásil, že banka neukončí devizové intervence dříve než ve druhém čtvrtletí 2017. „Neuvažujeme o možném scénáři, že bychom předsunuli exit do prvního čtvrtletí.
Mezi ekonomy navíc v poslední době navíc sílí přesvědčení, že centrální banka nevycouvá z intervenčního režimu ani v polovině příštího roku, ale spíše až v jeho závěru.

[zdroj: idnes.cz]

ČNB pokračuje v intervencích proti silné koruně

 5.5.2016

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba zůstává na 0,05 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 0,25 %. Bankovní rada ČNB také rozhodla nadále používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek a potvrdila závazek ČNB v případě potřeby intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR.

[zdroj: ČNB]

Zákon o elektronické evidenci tržeb vyšel ve Sbírce zákonů

18.4.2016

Zákon o elektronické evidenci tržeb byl 13.4.2016 vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 112/2016 Sb.

Povinnost evidovat tržby bude zavedena postupně:

 • 1. fáze od 1.12.2016 se bude týkat ubytovacích a stravovacích služeb (NACE 55, 56)
 • 2. fáze od 1.3.2017 se bude týkat maloobchodu a velkoobchodu (NACE 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47)
 • 3. fáze od 1.3.2018 se bude týkat ostatních činností vyjma činností vyjmenovaných ve fázi 4. (např. svobodná povolání, doprava, zemědělství - zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích)
 • 4. fáze od 1.6.2018 se bude týkat zbývajících řemesel a výrobních činností (NACE 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96)

Jednotlivé kroky podnikatelů před zahájením evidence tržeb: (dle Finanční správy ČR z webu http://www.e-trzby.cz/cs/zakladni-kroky-k-evidenci-trzeb)

 1.  Zjistím si, zda mám povinnost evidovat tržby http://www.e-trzby.cz/cs/kdo-a-jake-trzby-eviduje
 2. Ověřím si, odkdy budu evidovat http://www.e-trzby.cz/cs/odkdy-evidovat-trzby
 3. Zvážím, zda mohu tržby evidovat ve zjednodušeném režimu http://www.e-trzby.cz/cs/zpusoby-evidence-a-uctenka
 4. Pokud nemám, pořídím si nezbytné vybavení pro evidenci http://www.e-trzby.cz/cs/vybaveni-pro-evidovani-trzeb
 5. Zařídím si přístup na portál e-tržby a certifikát http://www.e-trzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb

  ... a mohu začít evidovat (Edit AD Economy: tvůrcům citovaných webových stránek zjevně nikdo nevysvětlil rozdíl ve významu sloves "mohu" a "musím"... )

[zdroj: www.e-trzby.cz]

ČSÚ zveřejnil makroekonomické údaje za rok 2015 - české ekonomice se dařilo

30.3.2016

Nízká cena ropy a zrychlené čerpání peněz z fondů EU ve spojení s uvolněnou měnovou a fiskální politikou napomohly růstu HDP v roce 2015 o 4,3 %, když v roce předchozím stoupl o 2 %. Ekonomice se dařilo nejvíce za posledních osm let, i v porovnání s Evropou byl vývoj českého hospodářství výjimečný. Proti EU (+1,8 %) stoupl výkon ekonomiky více než dvojnásobným tempem, v porovnání s eurozónou (+1,5 %) byl její růst téměř trojnásobný.

K růstu ekonomiky přispěla především domácí poptávka a z ní hlavně investice, z pohledu strany nabídky na něm rovnoměrně participovaly zpracovatelský průmysl a služby. Růst byl neinflační, podpořen vyšší dynamikou úvěrů domácnostem a podnikům a doprovázelo ho zlepšení vnějších ekonomických vztahů i hospodaření státu.

[zdroj: ČSÚ]

 

Ústavní stížnost na kontrolní hlášení DPH

2.12.2015

Na poslední chvíli, než začne 1. ledna platit klíčový zákon Andreje Babiše o povinných kontrolních hlášeních pro plátce DPH, podává skupina 21 senátorů v čele s majitelem hazardního kolosu Synot Ivo Valentou a šéfem senátorů ODS Jaroslavem Kuberou proti zákonu ústavní stížnost. Iniciátorem stížnosti je Strana soukromníků, za kterou byl senátor Valenta do horní komory parlamentu zvolen.
Straně soukromníků se nelíbí nejen byrokracie spojená s odevzdáváním kontrolních hlášení, ale mají obavy i z případného zneužití odesílaných dat.

[zdroj: idnes.cz, rozhlas.cz]

Česká ekonomika si ve 3. čtvrtletí meziročně polepšila o 4,5 %

27.11.2015

Zpřesněný odhad potvrdil, že si česká ekonomika udržela vysoké tempo růstu i ve 3. čtvrtletí letošního roku. Vedle stabilního růstu spotřeby domácností a investic byl tento vývoj významně podpořen i výdaji vládních institucí a zahraniční poptávkou. Hrubý domácí produkt očištěný o cenové vlivy a sezónnost vzrostl meziročně o 4,5 % a ve srovnání s 2. čtvrtletím tohoto roku se reálně zvýšil o 0,5 %.

[zdroj: ČSÚ]