O společnosti

AD Economy započala svoji činnost ve společnosti Arch.Design jako její samostatná ekonomická divize se zaměřením na vedení účetnictví a ekonomiku. V souvislosti s expanzí společnosti Arch.Design došlo k oddělení ekonomické divize a k vytvoření samostatného právního subjektu.

Jsme součástí skupiny AD Group. Nabízíme kvalitní know-how v oblasti vedení účetnictví, ekonomiky, managementu a finančního poradenství, které jsme si vybudovali díky pestrosti, četnosti a rozsahu poskytovaných služeb při řízení ekonomiky všech společností skupiny AD Group.   S ohledem na rozvoj  a technické vybavení společnosti nabízíme svoje služby také klientům mimo skupinu AD Group a to zejména v oblasti optimalizace nákladů zpracovanou na základě analýzy s následným zapracováním návrhu.

Společnost AD Economy tvoří tým zkušených odborníků s dlouholetou praxí v oblasti účetnictví a daní, ekonomiky, financování, managementu a výběrových řízení na dodávky výrobků a služeb. Každý zaměstnanec má možnost neustále rozvíjet své schopnosti formou proškolování z novinek v dané oblasti. Dlouhodobě také naše společnost spolupracuje s prověřeným auditorem, s kanceláří daňového poradce a notářskou kanceláří. Společnost má zapracovaný etický kodex.

Image

Cílem společnosti AD Economy je spokojený klient a skvěle odvedená práce s důrazem na spolehlivost, důvěrnost, pečlivost a rychlost. Svým klientům garantujeme:

  • vysokou odbornost
  • individuální přístup
  • výbornou komunikaci, která umožňuje flexibilitu spolupráce a jistotu pro klienta
  • široké spektrum nabízených výkonů
  • garanci za poskytované služby

 

"Uvolněte svoje kapacity pro podnikání a předejte své ekonomické činnosti  specializovanému týmu odborníků AD Economy."