Zpracování podnikatelských záměrů

  • zpracování SWOT analýzy investičních záměrů
  • tvorba finančních plánů k projektům a záměrům
  • zpracování podnikatelských záměrů a studií proveditelnosti