Rozvoj organizačních a řídících kompetencí

  • analýza vnitropodnikových procesů, pravidel a kompetencí
  • návrh a zpracování organizační struktury
  • zavedení systému porad ve společnosti
  • nastavení kompetencí a pravidel ve společnosti odpovídající vnitřní organizaci společnosti
  • vydávání a evidence vnitrofiremních směrnic a řádů

Tato činnost je zpravidla spojena s dalšími nabízenými činnostmi: