Ekonomické plány a analýzy

  • zpracování nákladových analýz
  • zpracování analýz mezd
  • sestavení finančních plánů
  • zpracování finanční analýzy
  • rozbory hospodaření, podklady pro banky, statistiky, vnitřní firemní směrnice
  • spolupráce při tvorbě firemní strategie
  • sestavení SWOT analýzy

Tato činnost je zpravidla spojena s dalšími nabízenými činnostmi: