Komplexní vedení účetnictví

  • vedení podvojného účetnictví
  • vedení a účtování pokladen
  • inventarizace majetku
  • zpracování účetní závěrky a výkazů
  • účetní poradenství a dohled
  • zavádění účetních systému a aplikace vnitropodnikových směrnic pro účetnictví
  • audit účetní závěrky
  • provedení rekonstrukce účetnictví

Tato činnost je zpravidla spojena s dalšími nabízenými činnostmi: