Investiční poradenství

  • výběr vhodného partnera pro financování investičního záměru
  • vyhodnocení rentability investičního záměru
  • sestavení podnikatelského záměru pro banku

Tato činnost je zpravidla spojena s dalšími nabízenými činnostmi: